• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/hkoturk.takonet
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli EGM ve Teknik Personel Eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Sayın Hasan Kaya ve Çalışma Ekibi Sayısal Takograf eğitimlerinde vermiş olduğunuz katkıdan dolayı Size ve Çalışma Ekibinize teşekkür ederiz... Denizli Emniyet Müdürlüğü
  • TakoNet Takograf Cihazları Eğitimi - MERCEDES BENZ MENGERLER
  • Denizli EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli Polis Evi EGM ve Teknik Personel eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • İstanbul TEM Çamlıca Gişeleri EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi Kalibrasyon Sorgulama
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • İstanbul EGM ve Teknik Personel Eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • 17.06-19.06 Darıca
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • 17.06-19.06 Darıca
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Kayseri
Uygulamalar
EGM Takograf Eğitimleri
Takograf Eğitimleri
TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
EFAS 4TE
SAYISAL TAKOGRAFIN ZİRVESİ

Takograf Eğitimleri

Genel Bilgiler

Takograf cihazları, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmıştır. Ayrıca AETR Avrupa Anlaşması gereğince, anlaşmaya taraf AB ülkelerinde 1/5/2006 tarihinden itibaren, AB üyesi olmayan ülkelerde ise 1/1/2011 tarihinden itibaren uluslararası karayolu taşımacılığı yapacak olan yeni tescil araçlarda dijital takograf kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bu çerçevede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından AETR anlaşmasının karşılığı olan 3821/85/EC regülasyonu uyumlaştırılarak Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik olarak 21/5/2010 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikle;

Yönetmeliğin EK 1’inde analog takografların, EK 1B’sinde dijital takografların teknik kriterleri,

AETR anlaşması gereği dijital takograf sistemiyle ilgili otoriteler,

Takograf sisteminin uygulanmasında temel gerekler,

Analog ve dijital takografların tip onayı, montajı, muayene ve damgalanması ile ilgili temel gerekler,

Analog ve dijital takograflara hizmet verecek servisler ve uygulamalarıyla ilgili temel gerekler,

Takograf cihazları ile kullanılacak akıllı kartların özellikleri,belirlenmektedir.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 2/10/2010 tarihinde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Uygulamada karşılaşılan bazı problemlerin giderilmesi amacıyla servis yönetmeliği yeniden düzenlenerek aynı isimle 14/2/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikte;

Servislerin başvuru ve yerinde incelenmesi,

Servislerin fiziki yapısı,

Teknik personel kriterleri,

Servislerde bulunması gereken cihaz ve ekipmanlar,

Personel ile birlikte servisin belgelendirilmesi,

Belgelerin iptali, askıya alınması,

Teknik personelin eğitimi,

Bakanlığın ve servislerin sorumlulukları

ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği 12/1/2012 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayımlanmış ve 15/3/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikte;

Takografların muayene ve damgalama işlemleri,

Muayenede azami toleranslar,

Uygunsuzluklarda yapılacak işlemler,

Tutulması gereken kayıtlar,

Servislerin denetimi,

Muayene ücretleri,

Analog, dijital ve elektronik takograf cihaz kullanımı,

Analog ve elektronik takografın kullanımdan kaldırılması,

ile ilgili hükümler yer almaktadır.   


Takograf Uygulaması         

Takograf cihazları ile ilgili yapılan düzenlemelerle birlikte servis hizmeti vermek isteyenlerin Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ile bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu uygun bulunan servislere yapılan yerinde incelemenin olumlu neticelenmesi sonucunda “Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi”, serviste çalışacak personele ise “Yetki Belgesi” düzenlenmektedir. Servislere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında güncel olarak yayınlanmaktadır. Onaylanan servisler gerektiğinde Bakanlığımız tarafından denetime tabi tutulmakta ve uygunsuzluk durumlarında askıya alma işlemi uygulanmaktadır. Servislerin iki yılda bir defa yapılan vize işlemleri de yine Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bu servislerde çalışan personelin periyodik olarak alması gereken teknik eğitimler yine Bakanlığımız gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmekte ve eğitim katılımcı listeleri elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır. Bu eğitime ilave olarak alınması gereken idari eğitimler ise Bakanlığımız tarafından düzenlenmekte ve katılımcılara eğitim sertifikaları verilmektedir.

Takograf cihazı kullanıcıları, Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği gereği takograf cihazlarını istisnai durumlar hariç iki yılda bir olmak üzere Bakanlığımızca yetkilendirilmiş servislerde muayene ettirmek zorundadır. Bu muayene sonucunda servisler tarafından kalibrasyon belgesi düzenlenmekte olup yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere bu belgenin araçta bulundurulması gerekmektedir. Muayene esnasında takograf cihazıyla ilgili manipülasyon vb. durumlarda karşılaşılması durumunda servisler uygunsuzluk tutanağı düzenleyerek ilgili il müdürlüğümüze bildirimde bulunmakta ve araç hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır.

Analog, dijital ve elektronik takograf cihazlarına yönelik denetimler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde takograf cihazının muayenesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmekte ve muayene belgesinin ibraz edilmesi istenmektedir. Geçerli bir kalibrasyon belgesi ibraz edilmediği taktirde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.   Bilgilendirme Broşürü için tıklayınız...Teknik ve İdari Eğitimler

Takograf cihazlarına hizmet veren servislerde çalışan veya bu servislerde çalışmaya aday personele yönelik, 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre teknik ve idari eğitim olmak üzere iki aşamada düzenlenmektedir.

İlk aşama olan teknik eğitim söz konusu yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde servis sorumlusu ve teknik personel tarafından üç farklı şekilde alınabilir:

 • İçeriğinin Bakanlığımız tarafından onaylandığı ve gerekli görüldüğünde Bakanlığımızın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilen takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden. Onay yazı örneği için tıklayınız...
 • Servis sorumlusu kriterlerini taşıyan ve eğitim vereceği takograf cihazı için imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim sertifikaları bulunan bir eğiticisi olan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir özel öğretim kurslarından.
 • Gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlığımız düzenlediği teknik eğitimlerden.

Bakanlığımız düzenlenmesine onay verdiği teknik eğitimleri denetleyerek eğitimlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde verilmesini sağlamaktadır. Yetkili takograf servisi olmak için veya yetki belgesi almak için yapılacak başvurulardan önce Bakanlığımızın uygun gördüğü yerlerden teknik eğitim alınması ve belgelendirme için yapılacak başvuruda alınan teknik eğitim belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İkinci aşama olan idari eğitim ise yalnızca Bakanlığımız tarafından verilmektedir. Bu eğitim Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık dönemlerinde Bakanlığımız tarafından, aynı yıl içinde teknik eğitim almış olan servis sorumlusu ve teknik personele verilmektedir. Bakanlığımız bu eğitimin dönem sayısı ve tarihinde değişiklik uygulayabilmektedir. İdari eğitimlere katılması gereken veya katılmak isteyen yetki belgeli personelin, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde idari eğitimlerle ilgili yayınlanan duyurular, katılımcı listeleri, eğitim tarihleri vb. bilgileri takip etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığımızdan yetki almış takograf servisleri çalıştırdıkları servis sorumlusu ve teknik personele eğitimlerini aldırmak ve bu eğitimleri güncel tutmakla yükümlüdürler. Aksi durumlarda bu servislere idari cezalar uygulanmaktadır.

 

Teknik Eğitim Düzenlenmesine İlişkin Hususlar

 

Teknik eğitim vermek için söz konusu yönetmeliğin 10 uncu maddesi 2 inci fıkrası a bendinde belirtilen kriterlere sahip gerçek veya tüzel kişilerin, düzenleyecekleri her bir eğitim için planlanan eğitim tarihinden en az bir ay önce Bakanlığımıza aşağıdaki bilgileri beyan ettiği yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

 • Eğitimin içeriği. (3 günlük eğitime ilişkin ders saatlerini ve her ders saatinde anlatılacak konulara yönelik içeriği tümüyle özetleyen başlık ve alt başlıkları içermelidir.)
 • Eğitim verecek kişi/kişilerin adı, soyadı ve Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ilgili kurumlardan alınmış eğitici belgeleri. 
 • Eğitimde kullanılması planlanan ekipman ve materyallerin listesi. 
 • Düzenlenecek eğitimin uygun bulunduğuna dair Bakanlıktan alınan yazının tarih ve sayısını içerecek şekilde eğitim sonunda katılımcılara verilecek eğitim belgesi örneği. 
 • Eğitime katılacak kişilerin ad, soyad ve T.C. kimilk numarasını içeren excel tablosu formatında katılımcı listesi (Bu listede belirtilen isimler Bakanlığımızdan onay yazısı alındıktan sonra değiştirilemez. Bu liste dışında eğitime katılanlar olması durumunda bu kişilerin eğitimleri geçerli kabul edilmeyecektir).

Uygun görülen teknik eğitim başvuruları için eğitim esnasında Bakanlığımız tarafından denetimler gerçekleştirilmekte ve eğitimler bu şekilde gözetim altında yapılmaktadır. Başarılı şekilde tamamlanmış teknik eğitimlere katılan kişilere ilişkin bilgiler Bakanlığımız tarafından elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.

 

Belgelendirme İşlemleri

Takograf Servislerinin ve Personelinin Belgelendirilmesi

14/2/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 28204 sayılı Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde servislerin başvuru dosyaları il müdürlüklerimiz tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde yerinde inceleme yapılmakta, bu incelemenin olumlu sonuçlanması neticesinde takograf cihazlarına hizmet verecek servis için “Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi” bu servislerde hizmet verecek teknik personele yönelik “Yetki Belgesi” düzenlenmektedir. Bu belgelendirmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı Onaylı Takograf Servisleri listesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında güncel olarak yayınlanmaktadır.
Takograf Cihazları İçin Tip Onayı

Takograf cihazlarının 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmasıyla birlikte ilgili teknik düzenlemesine göre üretilerek piyasaya arz edilmesi veya ithal edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede takograf cihazları, takograf cihazı aksamları ve dijital takograflarda kullanılan akıllı kartlar için Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımıza yapılan tip onay başvuruları değerlendirilmekte ve uygun olanlara tip onay belgesi verilmektedir. Bu kapsamda dijital ve analog takografların ve bu cihazların takograf aksamlarının tip onaylarına ilişkin iş ve işlemler yapılmaktadır.

 

TAKVİM
AlışSatış
Dolar13.433713.4875
Euro15.247015.3081
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam58
Toplam Ziyaret107886
SİTE HARİTASI
DİJİTAL TAKOGRAF DENETİM ESASLARI
ANALOG TAKOGRAF DENETİM ESASLARI
DİJİTAL TAKOGRAF SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ