• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/hkoturk.takonet
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli EGM ve Teknik Personel Eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Sayın Hasan Kaya ve Çalışma Ekibi Sayısal Takograf eğitimlerinde vermiş olduğunuz katkıdan dolayı Size ve Çalışma Ekibinize teşekkür ederiz... Denizli Emniyet Müdürlüğü
  • TakoNet Takograf Cihazları Eğitimi - MERCEDES BENZ MENGERLER
  • Denizli EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Denizli Polis Evi EGM ve Teknik Personel eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • İstanbul TEM Çamlıca Gişeleri EGM Trafik Şube Yol Kenarı Takograf Denetimi Kalibrasyon Sorgulama
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • İstanbul EGM ve Teknik Personel Eğitimi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • 17.06-19.06 Darıca
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • 17.06-19.06 Darıca
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
  • TakoNet Takograf Cihazları Teknik Eğitim
  • Kayseri
Uygulamalar
EGM Takograf Eğitimleri
Takograf Eğitimleri
TakoNet Takograf Eğitim Merkezi
EFAS 4TE
SAYISAL TAKOGRAFIN ZİRVESİ

Onaylı Takograf Servisi Olmak İstiyorum SS

Slayt için tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular

Not: Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan yetkili takograf servisi olmak için başvurunuzu yapmadan önce mutlaka Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği okuyunuz.

 
Takograf Servislerinin Soruları

1)       Soru:  Takograf Cihazları ile ilgili yönetmeliklere nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde http://msgm.sanayi.gov.tr/Mevzuat.aspx?catID=719     Mevzuatlar kısmından ulaşabilirsiniz (27587, 28171 ve 28204 sayılı resmi gazeteler). 

2)       Soru:  Onaylı Servis olmak için hangi belgelerle nereye başvuru yapmalıyım?

Cevap: Takograf Cihazları servis hizmetleri onay belgesi için Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen belge ve bilgileri içeren ve bu yönetmeliğin EK 3 ünde belirtilen listedeki sıraya uygun olarak hazırlanmış bir dosya ile servisin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. 

3)       Soru:  Takograf servislerinin onaylanma süreci nasıl yürüyor?

Cevap: İlgili il müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra yönetmeliğin 5. Maddesinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır.  Yapılacak bu inceleme neticesinde eğer servis uygunsa yetki ve onay belgeleri düzenlenir, onaylama işlemi bilgilerin internet sitesinde yayımlanmasından sonra geçerlilik kazanır, başvuru uygun değilse dosyadaki eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikler 3 ay içerisinde giderilmezse başvuru iptal edilir ve dosya başvuru sahibine iade edilir. 

4)       Soru:  Bir kişi hem servis sahibi hem teknik personel hem de servis sorumlusu olabilir mi?

Cevap: Servis hizmetleri yönetmeliğindeki ilgili şartları taşıdığı sürece olabilir. Eğer şartlar uygunsa onaylı servis olabilmek için 1 kişi yeterlidir. 

5)       Soru:  Servis sorumlusu aynı zamanda teknik personel olmak zorunda mı?

Cevap: Hayır. Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat bir servisin onay alabilmesi için muhakkak teknik personel bulundurması gerekir. Teknik personel işi yapan kişidir. Eğer servis sorumlusu aynı zamanda teknik personel olarak beyan edilmişse onay alınabilir. Fakat servis sorumlusu teknik personel olarak beyan edilmemişse ayrıca bir teknik personel gerekir. 

6)       Soru:  Bir serviste birden fazla servis sorumlusu olabilir mi?

Cevap: Evet. Aynı takograf türü ve markası için eğitim almak şartıyla en fazla iki servis sorumlusu olabilir. Servis hizmeti verilirken en az bir servis sorumlusu serviste hazır bulunmak zorundadır. 

7)       Soru:  Bir servis sorumlusu veya teknik personel birden fazla serviste görev yapabilir mi?

Cevap: Hayır. Servis sorumlusu ve teknik personel tek bir adres için yetkilendirilir. Servis sorumlusu, yetkilendirildiği servisin onay belgesinde belirtilen adres dışında; teknik personel ise yetki belgesinde belirtilen adres dışında başka bir serviste çalışamaz.  

8)       Soru:  Bir ilde en fazla kaç servis bulunabilir?

Cevap: Bir ilde kaç servis bulunacağı, servislerin dağılımının nasıl olacağı hususlarında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

9)       Soru:  Onaylı takograf servisi değilim. Takograf cihazlarıyla ilgili hizmet verebilir miyim?

Cevap: Hayır. Hizmet veremezsiniz. Bilindiği üzere Takograf Cihazları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmıştır. Yetkisiz olduğu halde takograf servis hizmeti verenler hakkında Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri gereği idari ve adli yaptırımlar uygulanır. 

10)   Soru:  Onaylı servislerle ilgili bazı şikâyetlerim var. Nereye başvurabilirim?

Cevap: Şikâyet konusunun açıkça belirtildiği bir dilekçe ile servisin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. 

11)   Soru:  Servisimde, başvuruda beyan ettiğim bilgi, belge ve beyanlarda değişiklik oldu. Ne yapmalıyım?

Cevap: Başvuruda beyan edilen bilgilerde değişiklik 15 gün içinde yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü 30 gün içinde değerlendirme yapar. Değerlendirme neticesinde belgelerde değişiklik gerekiyor ise belgeleri iptal edip yeni belgeleri düzenler. Eğer belgelerde değişiklik gerektirmiyor ise ilgili bilgileri dosyasında muhafaza eder. 

12)   Soru:  Onay ve Yetki Belgelerinin vize işlemlerini ne zaman, nasıl yaptıracağım?

Cevap: Onay ve yetki belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.  İlgilinin, belgelerin aslı ve başvuru dilekçesi ile il müdürlüğüne başvurması halinde en geç 30 gün içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme neticesi uygunsa vize işlemi yapılır. 

13)   Soru:  Vize süresi geçerse ne olur?

Cevap: 2 yıllık süre dolduğu anda başvuru yapılmamış veya vize işlemi sonuçlanmamış ise belgeler askıya alınır. Vize yapılana kadar servis onaylanmış servis olarak görev yapmaz teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz. Vize tarihi 6 ay geçtiği halde vize başvurusu yapmayan servislerin belgeleri iptal olur yeniden belge almak isterlerse ilk başvuru esaslarına tabidirler. Vize tarihini geçirmemek için il müdürlüğünün değerlendirme süresini göz önünde bulundurarak vize tarihinden 30 gün önce başvuru yapmak uygun olur. 

14)   Soru:  Takograf servislerini kimler denetleyebilir?

Cevap: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya il müdürlüğü servislerin denetimini yapmakla yetkilidir. 

15)   Soru:  Onaylı servisim var. Hangi takograflara hangi işlemleri yapmaya yetkim var?

Cevap: Servisler,  takograf cihazı tamir işlemlerinde onay belgesinde belirtilen takograf türü ve markası için hizmet verir. Tamir dışındaki işlemlerde ise onay belgesinde belirtilen takograf türü için marka sınırlaması olmaksızın hizmet verir.  

16)   Soru:  2/10/2010 tarihli Takograf Cihazları Servis Hizmetleri yönetmeliğine göre onay almıştım. 14/2/2012 tarihli yönetmelik koşulları beni ilgilendirir mi?

Cevap: Eski servis hizmetleri yönetmeliğine göre onaylanmış servisler bir sonraki vize tarihine kadar yeni yönetmelik gereklerini sağlamakla yükümlüdür. 

17)   Soru:  Takograf Cihazı kalibrasyon belgelerini tüm tür ve markalar için kullanabilir miyim?

Cevap: Evet.  Kalibrasyon belgesi yönetmelikte belirtilen şartları taşıması koşuluyla tüm tür ve markalar için kullanılabilir. 

18)   Soru:  Teknik personelin ve servis sorumlusunun alması gereken eğitimler nelerdir? Bir kere eğitim alsalar yeterli mi?

Cevap: Teknik personel ve servis sorumlusu idari eğitim ve teknik eğitim almak zorundadır. Bu eğitimlerin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre dolmadan eğitimlerin yenilenmesi gerekir. İdari ve teknik personelin eğitimi servis hizmetleri hakkında yönetmeliğin 10. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde Hizmetler başlığı altında Takograf Cihazları ile ilgili kısm bakabilirsiniz.

19)   Soru:  Onaylı servislere ait bilgilere nereden ulaşabilirim?

Cevap: Bakanlığımızdan yetki almış takograf servislerinin listesine ve genel bilgilere internet sitemizde yer alan yetkili takograf servisleri listesinden ulaşabilirsiniz.

20)   Soru:  Servis sorumlusu için hangi şartlar aranıyor?

Cevap: Üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, fizik, makine, mekatronik, otomotiv konularında mühendislik bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden veya yüksekokulların bu konulardaki bölümlerinden mezun, 18 yaşını doldurmuş ve başvuru anında teknik eğitim belgesine sahip olmalı.  

21)   Soru:  Teknik personel için hangi şartlar aranıyor?

Cevap: Teknik lise, endüstri meslek lisesi ve dengi meslek liselerin, yüksekokul veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, fizik, makine, mekatronik, otomotiv, motorla ilgili eğitim veren bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun, 18 yaşını doldurmuş ve başvuru anında teknik eğitim belgesine sahip olmalı. 

22)   Soru:  Servis için ne gibi şartlar aranıyor?

Cevap: Servislerin sağlaması gereken yapısal, idari ve teknik yükümlülükler Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilmiştir. 

23)   Soru:  Birden fazla damga veya damga işareti kullanabilir miyim?

Cevap: Damga işareti servisin ayırt edici unsurudur. Bir servisin birden fazla damga işareti olamayacağı gibi aynı damga işareti de farklı servislerde kullanılamaz.  Ayrıca servisler il müdürlüğüne başvurup değiştirmedikleri sürece başvuruda belirttikleri damga işaretinden başka bir damga işareti kullanamazlar.

24)   Soru:  Serviste kullanılan cihazların kalibrasyon süreleri ne kadar?

Cevap: Takograf cihazının muayenesinde kullanılan ve akredite laboratuvardan kalibrasyonu gereken cihazların kalibrasyon süreleri en fazla 1 yıldır. Servislerin 1 yıl dolmadan bu cihazları tekrar kalibre ettirmeleri gerekir. 

25)   Soru:  Montaj etiketi ve takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin seri numaralarını ne zaman ve nereye bildirmeliyim?

Cevap: Servisler, kullanacakları montaj etiketi ve takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin seri numaralarını kullanmaya başlamadan önce, il müdürlüğünde bulunan dosyasında muhafaza edilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.
 
Takograf Kullanıcıları Soruları

26)   Soru:  Takograf cihazı ile ilgili işlemleri nerede yaptırmam gerekiyor?

Cevap: Takograf cihazı ile ilgili tamir dışındaki işlemleri takograf cihazınızın türünde onay almış onaylı takograf servislerinde yaptırmanız gerekiyor. Tamir işlemlerini ise tür ve markasına göre Bakanlığımızdan yetki almış servislerde yaptırabilirsiniz (http://msgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=250).

27)   Soru:  Hangi araçlara takograf takılması zorunlu?

Cevap: Uluslararası taşımacılıkta Takograf Takılması zorunlu olan araçlar ve istisnai durumlar 27587 sayılı Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilmiştir. Ulusal taşımacılıkta ise 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

28)   Soru:  Dijital Takograf kullanma zorunluluğum var mı?

Cevap: Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan araçlardan; ilk defa tescil edilerek trafiğe çıkan araçlarda ve 1996 model ve sonrası olup ilk defa takograf cihazı takılacak olanlarda dijital takograf kullanımı 1/1/2014 tarihinden itibaren zorunludur.

29)   Soru:  Yurt içinde taşımacılık yapıyorum ve takograf kullanma zorunluluğum var. Dijital takografa ne zaman geçmem gerekecek?

Cevap: 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen yıl içindeki ilk araç muayenesinden önce dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.
a) 1996-1998 model araçlar, birinci yıl içinde,
b) 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl içinde,
c) 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl içinde,
ç) 2005-2007 model araçlar, dördüncü yıl içinde,
d) 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde.
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan ve yukarıda belirtilen süreç dışında değiştirilmesi gereken analog veya elektronik takograf cihazları, belirtilen süreler dikkate alınmaksızın dijital takograf ile değiştirilir.

30)   Soru:  Kalibrasyon ücreti ne kadar ve kim belirliyor?

Cevap: Muayene ücretleri 2013 yılı için 43.12 TL’dir. Muayene sonrası düzenlenen belge ve etiketler için ilave ücret alınmaz. Fakat cihaz kalibrasyon dışında tamir, parça değişimi vb. bir işlem gerekiyorsa bu ücret dışındadır. Muayene ücretleri Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında Bakanlıkça belirlenir.

31)   Soru:  Elektronik takografla ilgili işlemeleri nerede yaptırmalıyım?

Cevap: Bakanlığımız tarafından analog ve/veya dijital takograf cihazlarına hizmet vermek için onaylanmış yetkili takograf servislerinde yaptırmanız gerekir.

32)   Soru:  Analog takografım var. Ne zamana kadar kullanabilirim?

Cevap: 29. sorunun cevabında açıklama yapılmıştır.

33)   Soru:  Elektronik takografım var. Ne zamana kadar kullanabilirim?

Cevap: 29. sorunun cevabında açıklama yapılmıştır.
TAKVİM
AlışSatış
Dolar16.336416.4019
Euro17.514717.5849
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret115286
SİTE HARİTASI
DİJİTAL TAKOGRAF DENETİM ESASLARI
ANALOG TAKOGRAF DENETİM ESASLARI
DİJİTAL TAKOGRAF SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ